Whoops! There was an error. Từng bước - Nông trại Thistlewood bàn gỗ nhỏ thấp

Tôi không phải là người làm dự án từng bước rất tốt.

Tôi muốn trở thành.

Từ đỉnh đầu đến những mẹo rất hay của Ripley's Tin hay không phải là ngón chân.

Và nếu chúng ta có một cuốn niên giám blog khổng lồ và tất cả chúng ta đều có thể bỏ phiếu cho những người siêu hạng, tôi sẽ muốn được bình chọn là người có khả năng viết một bài từng bước. [[9009002] một giấc mơ xa vời.

Bạn thấy đấy, tôi có bảng pin sau bảng pin của các dự án chi tiết cẩn thận. Mỗi bước được chụp ảnh, đánh số và giải thích chi tiết nhất từng phút bởi những người biết nhiều về cách viết từng bước của dự án hơn là tôi có thể hy vọng học được nếu tôi viết blog trong 500 năm tới. Và khi tôi thực hiện những dự án đó trên bảng ghim và bắt đầu tạo lại chúng. Tâm trí tôi bắt đầu lang thang, đôi mắt tôi trừng trừng và tôi trôi đi trong giây lát để chào một người thầm lặng chịu trách nhiệm cho người mới của Christina Aguilar trang điểm.

Tôi không thể giúp được. Tôi bị choáng ngợp bởi vì tất cả các bước đó đều có cảm giác như tôi đang ở căn cứ của bức tường lớn của Trung Quốc và cách xa 8,851,8 km kể từ khi lên đến đỉnh.

Vì vậy, tôi nhìn vào và nghiên cứu về sau.

Và hy vọng chống lại hy vọng rằng bằng cách nào đó tôi tìm ra tất cả trong giữa.

]

Nhưng không phải hôm nay.

Ngay bây giờ, tôi đã chuyển qua một chiếc lá mới (chơi chữ hoàn toàn, có ý định tích cực) và viết một hướng dẫn từng bước chỉ dành cho bạn.

.

Bước 1: Tìm một số móc treo áo dây. Vuốt thẳng đầu cong đến một điểm (đây là điểm cuối bạn sẽ bỏ vào bụi bẩn).

Bước 2: Lấy móc áo và kéo dài hai đầu thành kim cương

Bước 3: Tái tạo lại viên kim cương thành một vòng tròn.


Bước 4: loại bỏ tất cả các lá nghi vấn (như thể hiện trong bức ảnh từng bước hoàn hảo).

Ở đây gắn thẻ với mô tả về cây thường xuân.

. chắc chắn rằng container rất dễ thương.

Quy tắc từng bước không được viết # 146: Các container không dễ thương không được phép trong các dự án cấp trên áo khoác


Bước 7: Chèn móc áo

Bước 8: Quấn gân của cây thường xuân quanh móc áo. Tiếp tục quấn cho đến khi móc áo được che kín.


Bước 9:

Nhìn .. hãy dành thời gian này để thảo luận về tập phim mới nhất của Mad Men với cây thường xuân.

PS Còn bạn thì sao .. bạn có phải là người từng bước không?bàn gỗ nhỏ thấp kệ gỗ đựng quần áo

/

home

/

zctunmxhosting

/

public_html

/

noithatxanh_fr

/

app

/

Http

/

Controllers

/

HomeController.php        }
$projectMores = Project::orderBy('id', 'DESC')->paginate(3);
$tags = Tag::where('type', 'blog')->get();
return view('front-end.blogs.list', compact('blogs', 'projectMores', 'tags'));
default :
return redirect()->back();
}

}

/**
* list type project
* @param $slugTypeProject
* @return IlluminateContractsViewFactory|IlluminateViewView
*/
public function showTypeProject($slug)
{
if($slug != 'Thiet-ke-noi-that'){
$slugTypeProject = ProjectType::whereSlug($slug)->first();
$projects = Project::where('project_type_id', $slugTypeProject->id)->paginate(9);
}else{
$slugTypeProject = null;
$projects = Project::orderBy('id', 'DESC')->paginate(9);
}
$typeProjects = ProjectType::all();
return view('front-end.posts-project.type-project', compact('projects', 'typeProjects', 'slug','slugTypeProject'));
}

/**
* list post
* @param $slugPost
* @return IlluminateContractsViewFactory|IlluminateViewView
*/
public function showPostDetail($slugProject, $slugPost)
{
$project = Project::whereSlug($slugProject)->first();
$slugPostsProject = Post::where('project_id', $project->id)->orderBy('id', 'DESC')->paginate(3);
$slugPost = Post::with('project')->whereSlug($slugPost)->first();
$tags = Tag::where('type', 'post')->get();
return view('front-end.posts-project.post', compact('slugPost', 'project', 'slugPostsProject', 'tags'));
Arguments 1. "Trying to get property of non-object"
/

home

/

zctunmxhosting

/

public_html

/

noithatxanh_fr

/

app

/

Http

/

Controllers

/

HomeController.php        }
$projectMores = Project::orderBy('id', 'DESC')->paginate(3);
$tags = Tag::where('type', 'blog')->get();
return view('front-end.blogs.list', compact('blogs', 'projectMores', 'tags'));
default :
return redirect()->back();
}

}

/**
* list type project
* @param $slugTypeProject
* @return IlluminateContractsViewFactory|IlluminateViewView
*/
public function showTypeProject($slug)
{
if($slug != 'Thiet-ke-noi-that'){
$slugTypeProject = ProjectType::whereSlug($slug)->first();
$projects = Project::where('project_type_id', $slugTypeProject->id)->paginate(9);
}else{
$slugTypeProject = null;
$projects = Project::orderBy('id', 'DESC')->paginate(9);
}
$typeProjects = ProjectType::all();
return view('front-end.posts-project.type-project', compact('projects', 'typeProjects', 'slug','slugTypeProject'));
}

/**
* list post
* @param $slugPost
* @return IlluminateContractsViewFactory|IlluminateViewView
*/
public function showPostDetail($slugProject, $slugPost)
{
$project = Project::whereSlug($slugProject)->first();
$slugPostsProject = Post::where('project_id', $project->id)->orderBy('id', 'DESC')->paginate(3);
$slugPost = Post::with('project')->whereSlug($slugPost)->first();
$tags = Tag::where('type', 'post')->get();
return view('front-end.posts-project.post', compact('slugPost', 'project', 'slugPostsProject', 'tags'));
Arguments 1. 8

 2. "Trying to get property of non-object"

 3. "/home/zctunmxhosting/public_html/noithatxanh_fr/app/Http/Controllers/HomeController.php"

 4. 119

 5. array:2 [
  "slug" => "thiet-ke-noi-biet-thu-phong-cach-duong-dai"
  "slugTypeProject" => null
  ]
/

home

/

zctunmxhosting

/

public_html

/

noithatxanh_fr

/

vendor

/

laravel

/

framework

/

src

/

Illuminate

/

Routing

/

Controller.php  /**
* Get the middleware assigned to the controller.
*
* @return array
*/
public function getMiddleware()
{
return $this->middleware;
}

/**
* Execute an action on the controller.
*
* @param string $method
* @param array $parameters
* @return SymfonyComponentHttpFoundationResponse
*/
public function callAction($method, $parameters)
{
return call_user_func_array([$this, $method], $parameters);
}

/**
* Handle calls to missing methods on the controller.
*
* @param string $method
* @param array $parameters
* @return mixed
*
* @throws BadMethodCallException
*/
public function __call($method, $parameters)
{
throw new BadMethodCallException(sprintf(
'Method %s::%s does not exist.', static::class, $method
));
}
}
Arguments 1. "thiet-ke-noi-biet-thu-phong-cach-duong-dai"
/

home

/

zctunmxhosting

/

public_html

/

noithatxanh_fr

/

vendor

/

laravel

/

framework

/

src

/

Illuminate

/

Routing

/

Controller.php  /**
* Get the middleware assigned to the controller.
*
* @return array
*/
public function getMiddleware()
{
return $this->middleware;
}

/**
* Execute an action on the controller.
*
* @param string $method
* @param array $parameters
* @return SymfonyComponentHttpFoundationResponse
*/
public function callAction($method, $parameters)
{
return call_user_func_array([$this, $method], $parameters);
}

/**
* Handle calls to missing methods on the controller.
*
* @param string $method
* @param array $parameters
* @return mixed
*
* @throws BadMethodCallException
*/
public function __call($method, $parameters)
{
throw new BadMethodCallException(sprintf(
'Method %s::%s does not exist.', static::class, $method
));
}
}
Arguments 1. array:2 [
  0 => HomeController {#239}
  1 => "showTypeProject"
  ]

 2. array:1 [
  "loaiDuAn" => "thiet-ke-noi-biet-thu-phong-cach-duong-dai"
  ]
/

home

/

zctunmxhosting

/

public_html

/

noithatxanh_fr

/

vendor

/

laravel

/

framework

/

src

/

Illuminate

/

Routing

/

ControllerDispatcher.php  {
$this->container = $container;
}

/**
* Dispatch a request to a given controller and method.
*
* @param IlluminateRoutingRoute $route
* @param mixed $controller
* @param string $method
* @return mixed
*/
public function dispatch(Route $route, $controller, $method)
{
$parameters = $this->resolveClassMethodDependencies(
$route->parametersWithoutNulls(), $controller, $method
);

if (method_exists($controller, 'callAction')) {
return $controller->callAction($method, $parameters);
}

return $controller->{$method}(...array_values($parameters));
}

/**
* Get the middleware for the controller instance.
*
* @param IlluminateRoutingController $controller
* @param string $method
* @return array
*/
public function getMiddleware($controller, $method)
{
if (! method_exists($controller, 'getMiddleware')) {
return [];
}

return collect($controller->getMiddleware())->reject(function ($data) use ($method) {
return static::methodExcludedByOptions($method, $data['options']);
Arguments 1. "showTypeProject"

 2. array:1 [
  "loaiDuAn" => "thiet-ke-noi-biet-thu-phong-cach-duong-dai"
  ]
/

home

/

zctunmxhosting

/

public_html

/

noithatxanh_fr

/

vendor

/

laravel

/

framework

/

src

/

Illuminate

/

Routing

/

Route.php  protected function runCallable()
{
$callable = $this->action['uses'];

return $callable(...array_values($this->resolveMethodDependencies(
$this->parametersWithoutNulls(), new ReflectionFunction($this->action['uses'])
)));
}

/**
* Run the route action and return the response.
*
* @return mixed
*
* @throws SymfonyComponentHttpKernelExceptionNotFoundHttpException
*/
protected function runController()
{
return $this->controllerDispatcher()->dispatch(
$this, $this->getController(), $this->getControllerMethod()
);
}

/**
* Get the controller instance for the route.
*
* @return mixed
*/
public function getController()
{
if (! $this->controller) {
$class = $this->parseControllerCallback()[0];

$this->controller = $this->container->make(ltrim($class, ''));
}

return $this->controller;
}

/**
Arguments 1. Route {#215}

 2. HomeController {#239}

 3. "showTypeProject"
/

home

/

zctunmxhosting

/

public_html

/

noithatxanh_fr

/

vendor

/

laravel

/

framework

/

src

/

Illuminate

/

Routing

/

Route.php   *
* @throws UnexpectedValueException
*/
protected function parseAction($action)
{
return RouteAction::parse($this->uri, $action);
}

/**
* Run the route action and return the response.
*
* @return mixed
*/
public function run()
{
$this->container = $this->container ?: new Container;

try {
if ($this->isControllerAction()) {
return $this->runController();
}

return $this->runCallable();
} catch (HttpResponseException $e) {
return $e->getResponse();
}
}

/**
* Checks whether the route's action is a controller.
*
* @return bool
*/
protected function isControllerAction()
{
return is_string($this->action['uses']);
}

/**
* Run the route action and return the response.

/

home

/

zctunmxhosting

/

public_html

/

noithatxanh_fr

/

vendor

/

laravel

/

framework

/

src

/

Illuminate

/

Routing

/

Router.php  /**
* Run the given route within a Stack "onion" instance.
*
* @param IlluminateRoutingRoute $route
* @param IlluminateHttpRequest $request
* @return mixed
*/
protected function runRouteWithinStack(Route $route, Request $request)
{
$shouldSkipMiddleware = $this->container->bound('middleware.disable') &&
$this->container->make('middleware.disable') === true;

$middleware = $shouldSkipMiddleware ? [] : $this->gatherRouteMiddleware($route);

return (new Pipeline($this->container))
->send($request)
->through($middleware)
->then(function ($request) use ($route) {
return $this->prepareResponse(
$request, $route->run()
);
});
}

/**
* Gather the middleware for the given route with resolved class names.
*
* @param IlluminateRoutingRoute $route
* @return array
*/
public function gatherRouteMiddleware(Route $route)
{
$middleware = collect($route->gatherMiddleware())->map(function ($name) {
return (array) MiddlewareNameResolver::resolve($name, $this->middleware, $this->middlewareGroups);
})->flatten();

return $this->sortMiddleware($middleware);
}

/**

/

home

/

zctunmxhosting

/

public_html

/

noithatxanh_fr

/

vendor

/

laravel

/

framework

/

src

/

Illuminate

/

Routing

/

Pipeline.phpuse SymfonyComponentDebugExceptionFatalThrowableError;

/**
* This extended pipeline catches any exceptions that occur during each slice.
*
* The exceptions are converted to HTTP responses for proper middleware handling.
*/
class Pipeline extends BasePipeline
{
/**
* Get the final piece of the Closure onion.
*
* @param Closure $destination
* @return Closure
*/
protected function prepareDestination(Closure $destination)
{
return function ($passable) use ($destination) {
try {
return $destination($passable);
} catch (Exception $e) {
return $this->handleException($passable, $e);
} catch (Throwable $e) {
return $this->handleException($passable, new FatalThrowableError($e));
}
};
}

/**
* Get a Closure that represents a slice of the application onion.
*
* @return Closure
*/
protected function carry()
{
return function ($stack, $pipe) {
return function ($passable) use ($stack, $pipe) {
try {
$slice = parent::carry();
Arguments 1. Request {#43
  #json: null
  #convertedFiles: null
  #userResolver: Closure($guard = null) {#240 …6}
  #routeResolver: Closure() {#242 …5}
  +attributes: ParameterBag {#45}
  +request: ParameterBag {#51}
  +query: ParameterBag {#51}
  +server: ServerBag {#47}
  +files: FileBag {#48}
  +cookies: ParameterBag {#46}
  +headers: HeaderBag {#49}
  #content: null
  #languages: null
  #charsets: null
  #encodings: null
  #acceptableContentTypes: array:1 [
  0 => "*/*"
  ]
  #pathInfo: "/thiet-ke-noi-biet-thu-phong-cach-duong-dai/"
  #requestUri: "/thiet-ke-noi-biet-thu-phong-cach-duong-dai/"
  #baseUrl: "
  #basePath: null
  #method: "GET"
  #format: null
  #session: Store {#310}
  #locale: null
  #defaultLocale: "en"
  -isHostValid: true
  -isForwardedValid: true
  basePath: "
  format: "html"
  }
/

home

/

zctunmxhosting

/

public_html

/

noithatxanh_fr

/

vendor

/

laravel

/

framework

/

src

/

Illuminate

/

Routing

/

Middleware

/

SubstituteBindings.php   */
public function __construct(Registrar $router)
{
$this->router = $router;
}

/**
* Handle an incoming request.
*
* @param IlluminateHttpRequest $request
* @param Closure $next
* @return mixed
*/
public function handle($request, Closure $next)
{
$this->router->substituteBindings($route = $request->route());

$this->router->substituteImplicitBindings($route);

return $next($request);
}
}
Arguments 1. Request {#43
  #json: null
  #convertedFiles: null
  #userResolver: Closure($guard = null) {#240 …6}
  #routeResolver: Closure() {#242 …5}
  +attributes: ParameterBag {#45}
  +request: ParameterBag {#51}
  +query: ParameterBag {#51}
  +server: ServerBag {#47}
  +files: FileBag {#48}
  +cookies: ParameterBag {#46}
  +headers: HeaderBag {#49}
  #content: null
  #languages: null
  #charsets: null
  #encodings: null
  #acceptableContentTypes: array:1 [
  0 => "*/*"
  ]
  #pathInfo: "/thiet-ke-noi-biet-thu-phong-cach-duong-dai/"
  #requestUri: "/thiet-ke-noi-biet-thu-phong-cach-duong-dai/"
  #baseUrl: "
  #basePath: null
  #method: "GET"
  #format: null
  #session: Store {#310}
  #locale: null
  #defaultLocale: "en"
  -isHostValid: true
  -isForwardedValid: true
  basePath: "
  format: "html"
  }
/

home

/

zctunmxhosting

/

public_html

/

noithatxanh_fr

/

vendor

/

laravel

/

framework

/

src

/

Illuminate

/

Pipeline

/

Pipeline.php          // the appropriate method and arguments, returning the results back out.
return $pipe($passable, $stack);
} elseif (! is_object($pipe)) {
[$name, $parameters] = $this->parsePipeString($pipe);

// If the pipe is a string we will parse the string and resolve the class out
// of the dependency injection container. We can then build a callable and
// execute the pipe function giving in the parameters that are required.
$pipe = $this->getContainer()->make($name);

$parameters = array_merge([$passable, $stack], $parameters);
} else {
// If the pipe is already an object we'll just make a callable and pass it to
// the pipe as-is. There is no need to do any extra parsing and formatting
// since the object we're given was already a fully instantiated object.
$parameters = [$passable, $stack];
}

$response = method_exists($pipe, $this->method)
? $pipe->{$this->method}(...$parameters)
: $pipe(...$parameters);

return $response instanceof Responsable
? $response->toResponse($this->getContainer()->make(Request::class))
: $response;
};
};
}

/**
* Parse full pipe string to get name and paramet
Whoops! There was an error.
tủ để giày bằng gỗ mau ban ghe go phong khach moi nhat